Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 185

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry

Apoštolské vyznání víry

 

Věřím v Boha,

Otce všemohoucího,

stvořitele nebe i země.

 

I v Ježíše Krista,

Syna jeho jediného,

Pána našeho;

jenž se počal z Ducha svatého,

narodil se z Marie Panny,

trpěl pod Ponciem Pilátem,

ukřižován umřel i pohřben jest;

sestoupil do pekel,

třetího dne vstal z mrtvých;

vstoupil na nebesa,

sedí po pravici Boha,

Otce všemohoucího;

odtud přijde soudit

živé i mrtvé.

 

Věřím v Ducha svatého,

svatou církev obecnou,

společenství svatých,

odpuštění hříchů,

vzkříšení těla

a život věčný.

 

Amen.

 

 

 

 

 

 

NICEJSKO – CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

 

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,

Stvořitele nebe i země,

Všeho viditelného i neviditelného.

 

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista,

jednorozeného Syna Božího,

který se zrodil z Otce přede všemi věky:

Bůh z Boha, Světlo ze Světla,

pravý Bůh z pravého Boha,

zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:

skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu

sestoupil z nebe.

Skrze Ducha svatého přijal tělo

z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován,

za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

 

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma.

Vstoupl do nebe, sedí po pravici Otce.

A znovu přijde ve slávě,

soudit živé i mrtvé

a jeho království bude bez konce.

 

Věřím v Ducha svatého,

Pána a dárce života,

který z Otce i Syna vychází,

s Otcem i Synem je zároveň uctíván

a oslavován

a mluvil ústy proroků.

 

Věřím v jednu, svatou,

všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekávám vzkříšení mrtvých

a život budoucího věku.

 

Amen

 

 

 

 

 

Kdo říká „Věřím“, říká: „Přijímám to, v co věříme my.“ Společenství ve víře není možné bez společné řeči víry závazné pro všechny a sjednocující všechny v témž vyznání víry.


Předchozí paragraf Předchozí paragraf 184   |   Následující paragaraf 186 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

171 - víra, věnost, církev, Kristova slova, vyznání víry-apoštolské
949 - učedníci, apoštolské učení, bratrské společenství, lámání chleba, modlitba


Vybrané dle systému klíčových slov:

171 - víra, věnost, církev, Kristova slova, vyznání víry-apoštolské
26 - víra, Bůh-hledání, Bůh-zjevený, smysl života, odpověď
145 - víra, Abraham, Boží výzva, Země zaslíbená, oběť syna
154 - víra, člověk, Duch svatý, svoboda, milost
155 - víra, rozum, vůle, milost, souhlas
157 - víra, lež, pochybnosti, rozum, zjevení
158 - víra, pochopení, zjevení, Duch svatý, rozum
159 - víra, rozum, PRAVDA, Boží-zjevení, věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře, dar, svědomí, Boí slovo
163 - víra, patření na Boha, počátek-věčného života, blaženost, radost
164 - víra, zlo, radostná zvěst, zkoušky, utrpení
165 - víra, svědci, Maria, Abrahám, noc víry
166 - víra, věřící, společenství, víra-předávání, bližní
170 - víra, famulace vy, skutečnost, řeč-výry 
178 - víra, Nejsvětější Trojice, Otec, Syn, Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost, lidské úkony, důstojnost-lověka