Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1965

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek: MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla): NOVÝ ZÁKON NEBOLI EVANGELIJNÍ ZÁKON

Nový zákon neboli zákon evangelia je zde na zemi dokonalostí božského, přirozeného a zjeveného zákona. Je dílem Kristovým a je vyjádřen především v horském kázání; je také dílem Ducha svatého a skrze něho se stává vnitřním zákonem lásky: „S Izraelovým domem … uzavřu smlouvu novou … Svoje zákony jim vložím do mysli, do srdce jim je napíšu. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem!“ (Žid 8,8.10).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1964   |   Následující paragaraf 1966 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

459 - láska, Ježíš Kristus, svatost, láska-k bližnímu, následování Krista
581 - blahoslavensví, rabín, Ježíš Kristus-život a učení, učitelé zákona, Zákon
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1966 - dokonalost, horské kázání, mravní-zákon, Nový zákon, svátosti
147 - dokonalost, Ježíš Kristus, víra předků, poslušnost víry, Starý zákon
370 - dokonalost, duch, člověk, pohlavnost, sexualita
1305 - dokonalost, "charakter" svátosti, kněžství, znamení 
1641 - dokonalost, láska, láska-manželská, svátost manželství, svátosti
1770 - dokonalost, mravnost, smysly, srdce, vášně
2289 - dokonalost, láska, láska-k bližnímu, úcta-k životu, volba
1971 - horské kázání, katecheze, katecheze-apoštolská, mravní-zákon, Nový zákon
577 - horské kázaní, Zákon, proroci, Ježíš Kristus-život a učení, Boží království
1983 - horské kázání, Nový zákon, evangelijní zákon, evangelium, kázání na hoře
2262 - horské kázání, láska, láska-k bližnímu, nenávist, nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba, modlitba-Páně, radostná zvěst, evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba, modlitba-Páně, touha, život-duchovní
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon
62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství, starší bratři, poznání, víra-Izraele
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
2083 - Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele