Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2244

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): VEŘEJNÁ MOC V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
2. podnadpis: STÁT A CÍRKEV

Každá instituce je ovlivněna, alespoň implicitně, pojetím člověka a jeho určení; z toho vyplývají kriteria jejího posuzování, její stupnice hodnot a způsoby jednání. Většina společností vychází při zřizování svých instituci z určité nadřazenosti člověka nad věcmi. Pouze božský zjevené náboženství jasně uznalo původ a cíl člověka v Bohu, Stvořiteli a Vykupiteli. Církev vybízí nositele politické moci, aby se ve svých úsudcích a rozhodnutích dali vést touto pravdou o Bohu a o člověku. Společnosti, které tuto pravdu neznají nebo ji odmítají ve jménu své nezávislosti na Bohu, jsou vedeny k tomu, aby hledaly své opěrné body a svůj cíl samy v sobě nebo aby si je vypůjčovaly od nějaké ideologie. Přitom nesnášejí, aby se hájilo objektivní měřítko dobra a zla, a osobují si nad člověkem a nad jeho osudem totalitní moc, ať už veřejně, nebo skrytě, jak to dokazují dějiny.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2243   |   Následující paragaraf 2245 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1910 - lidské společenství, obecné blaho, obrana, stát, blahobyt
1881 - lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti 
2109 - láska, láska-k Bohu, obecné blaho, rozvážnost, společnost občanská


Vybrané dle systému klíčových slov:

2245 - církev, církev-církev a stát, láska, láska-k bližnímu, politika
2246 - církev, církev-církev a stát, láska, láska-k bližnímu, politika
2423 - církev, církev-sociální nauka, dějiny, krádež, láska
2066 - církev, církevní otcové, dějiny, desatero, katechismy
751 - církev, církev-Boží lid, shromáždění, dějiny 
822 - církev, církev-jednota, smíření, dějiny, jednota-církve
824 - církev, církev-jednota, církev-svatá, dějiny, jednota-církve
2421 - církev, církev-sociální nauka, krádež, láska, láska-k bližnímu
2422 - církev, církev-sociální nauka, krádež, láska, láska-k bližnímu
823 - církev, církev-jednota, církev-svatá, oslava-Ježíše Krista, dějiny
2064 - církev, desatero, tradice-církevní, církevní přikázání, dějiny
2078 - církev, desatero, tradice-církevní, církevní přikázání, dějiny
2458 - církev, církev-sociální nauka, dobra-časná, krádež, dějiny
2624 - církev, lámání chleba, modlitba, modlitby-církve, dějiny
82 - církev, Písmo svaté, tradice-posvátné  
98 - církev, bohoslužba, život-církve, církevní nauka, učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy, Starý zákon-starozákonní knihy, Písmo svaté, inspirace
167 - církev, víra, vyznání víry-apoštolské, koncily, společenství-věřících
168 - církev, víra, katechumeni, křest, život-věčný
169 - církev, církev-matka, spása, víra, znovuzrození