Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2520

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): BOJ O ČISTOTU

Křest uděluje tomu, kdo jej přijímá, milost očištění ode všech hříchů. Avšak pokřtěný musí pokračovat v boji proti žádostivosti těla a nezřízeným touhám. S Boží milostí dosáhne čistoty srdce:– skrze ctnost a dar čistoty, protože čistota umožňuje milovat celým a nerozděleným srdcem; – skrze čistý úmysl, který spočívá ve stálém zaměření na pravý cíl člověka: pokřtěný se snaží prostým okem ve všem hledat a konat Boží vůli; – skrze čistý pohled, vnější i vnitřní; skrze ukázněné city a obrazotvornost, odmítáním jakéhokoliv zalíbení v nečistých myšlenkách, které vedou k tomu, že se člověk vzdaluje od cesty Božích přikázání: „Pohled vzněcuje pošetilce k vášni“ (Mdr 15,5); – skrze modlitbu: „Myslel jsem, že zdrženlivost jest dílem vlastní síly; byl jsem si vědom, že ji nemám, jsa tak zpozdilý, že jsem ani nevěděl, že stojí psáno, že ‘ji dostanu jenom jako dar Boží’ (Mdr 8,21). Zajisté bys mně dal tu milost, kdybych byl lkáním svého srdce klepal na dveře tvých uší a s nezlomnou důvěrou všechnu svou starost složit na tebe.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2519   |   Následující paragaraf 2521 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1264 - křest, žádostivost, bolest, slabost, odpuštění-hříchů
2337 - čistota, láska, láska-k bližnímu, pohlavnost, sexualita
1752 - bližní, dobro, mravnost, úmysly, život-mravní
1762 - blahoslavenství , blaženost, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, mravnost
2846 - modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb, tělo, Otčenáš


Vybrané dle systému klíčových slov:

2057 - cesty-Boží, cizinci, desatero, exodus, klid
2532 - čistota, modlitba, srdce-čistota, úmysly, panenství
2345 - čistota, integrita-osobnosti, křest, láska, láska-k bližnímu