Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2538

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ

Desáté přikázání vyžaduje, aby se z lidského srdce vyhostila závist. Když prorok Natan chtěl vzbudit v králi Davidovi lítost, vyprávěl mu příběh o chudákovi, který měl jen jednu ovečku, jež byla pro něho jako dcera, a o bohatci, který navzdory tomu, že měl mnoho dobytka, záviděl tomu chudákovi a nakonec mu jeho ovečku vzal. Závist může vést k nejhorším zločinům. Ďáblovou závistí vešla do světa smrt. „Vedeme mezi sebou válku a je to závist, která ozbrojuje jedny proti druhým … Jestliže všichni tak zavile ničí Kristovo Tělo, kam to dospěje? Pracujeme tím na jeho vysílení … Říkáme si, že jsme údy jednoho a téhož Těla, a požíráme se, jako by to činily šelmy.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2537   |   Následující paragaraf 2539 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2317 - hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí
391 - andělé, Satan, ďábel, pád-andělů, závist


Vybrané dle systému klíčových slov:

393 - ďábel, lítost, pád-andělů, andělé, sv.Jan Damašský
392 - ďábel, hříchy, lež, pád-andělů, andělé
394 - ďábel, svědectví-Písma, Ježíš Kristus, vrah, neposlušnost
413 - ďábel, smrt, závist, svět 
414 - ďábel, svoboda, andělé, satan, pád-andělů
2482 - ďábel, lež, pravda, úmysly, satan
2850 - ďábel, démoni, modlitba, modlitba-Kristova, modlitba-Páně
2852 - ďábel, lež, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb
2853 - ďábel, Eva, Maria, Maria-nanebevzetí, Maria-neposkvrněné početí
2854 - ďábel, modlitba, modlitba-Páně, peklo, podsvětí
2864 - ďábel, modlitba, modlitba-Páně, zlo, Otčenáš
1451 - lítost, svátost pokání a smíření, bolest ducha, předsevzetí, kajícník
1407 - údy-církve, život-církve, eucharistie-vrchol života církve, oběť chvály, spása
395 - Boží-království, ďábel, moc, dobro, nenávist
550 - Boží-království, ďábel, exorcismus, démoni, Ježíš Kristus-život veřejný
1237 - exorcismus, ďábel, mystagogie, olej-katechumenů 
982 - odpuštění-hříchů, lítost, hříchy, zvrácenost, rozhřešení
1448 - svátost pokání a smíření, lítost, vyznání hříchů, zadostiučinění, odpuštění-zásah církve
2558 - modlitba, srdce lidské, tajemství-víry, život-víry, víra
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve, církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-hlava církve, jednota-církve