Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 406

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: PÁD
Podnadpis (římská čísla): PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis: NÁSLEDKY ADAMOVA HŘÍCHU PRO LIDSTVO

Nauka církve o předávání prvotního hříchu byla upřesněna hlavně v 5. století, zvláště pod vlivem učení sv. Augustina proti pelagianismu, a v 16. století v boji proti protestantské reformaci. Pelagius zastával názor, že člověk může vést mravně dobrý život přirozenou silou své svobodné vůle bez potřebné pomoci Boží milosti; omezoval tak vliv Adamovy viny na špatný příklad. První protestantští reformátoři naopak učili, že člověk byl prvotním hříchem radikálně zkažen a zbaven své svobody; ztotožňovali hřích, který dědí každý člověk, s náchylností ke zlému („concupiscentia“), která prý je nepřemožitelná. K tomu, jaký je smysl zjeveného o prvotním hříchu, se církev vyslovila na 2. oranžském sněmu v roce 529 a na tridentském koncilu v roce 1546.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 405   |   Následující paragaraf 407 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

55 - hřích-prvotní, pád-člověka, lidské pokolení, slitování, smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka, vina osobní, žádostivost, křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost, utrpení, smrt, žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy, mravní-zákon, Adamův hřích, hřích dědičný
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní, hřích-osobní, křest-dětí, odpuštění hříchu
407 - ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní, náklonnost ke zlému, otroctví, svoboda
379 - člověk, hřích-prvotní, prarodiče, ráj, milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní, hříchy, svět 
245 - Duch svatý, koncily, Nejsvětější trojice, víra, církev
419 - prvotní-hřích, koncily, přirozenost-lidská, napodobování, plození
56 - smlouva-s Noemem, dějiny, hřích-prvotní, lidské pokolení, potopa
390 - člověk, dějiny-člověka, hřích-prvotní, pád-člověka, vina
417 - Adam, Eva, hřích-prvotní, prvotní svatost 
1707 - člověk, člověk-Boží obraz, hřích-prvotní, pokušení, světlo
1846 - andělé, bytosti-duchové, hřích-prvotní, hříchy, hříšníci
9 - Katechetická služba, katechismus, koncily, Tridentský koncil 
192 - vyznání víry, symboly, koncily, papežové 
195 - vyznání víry-nicejsko-cařihradské, církev, koncily