Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 426

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
2. podnadpis: ÚSTŘEDNÍ BOD KATECHEZE: KRISTUS

„Ve středu katecheze nacházíme v podstatě jedinou osobu: a to Ježíše z Nazareta, Otcova jednorozeného Syna ?, který pro nás trpěl a zemřel a nyní, zmrtvýchvstalý, žije navždy pro nás ? Katechizovat ? tedy znamená odhalovat v osobě Ježíše Krista celý Boží plán ? tj. snažit se pochopit smysl Kristových skutků a slov, znamení, jež vykonal.“ Cíl katecheze: „Uvést ? do společenství ? s Ježíšem Kristem: jen on nás může vést v Duchu svatém k Otcově lásce a jen on sám může dát, abychom se podíleli na životě Nejsvětější Trojice.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 425   |   Následující paragaraf 427 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1698 - Boží-přísliby, katecheze, oslava-Ježíše Krista, srdce, život-duchovní
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice


Vybrané dle systému klíčových slov:

427 - Ježíš Kristus, katecheze, katecheta  
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání, katecheze, společenství-s Bohem, vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání, evangelium-hlásání, evangelizace, katecheze
425 - Ježíš Kristus, učedníci, víra-předávání, hlásání, společenství-s Bohem
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská, Boží-Syn  
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán, víra-křesťanská, podstata, přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý, Paraklétos, paravda, proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám, Boží-přísliby, Zákon, radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn, radostná zvěst, Slovo, milost
424 - Ježíš Kristus, církev, Boží-Syn, Mesiáš, Petr (apoštol)
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé, záchrana, hříchy, spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba, křesťané, vzývání Boha, modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn, člověk, Mesiáš 
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán, Pán, klanění, úcta-k Bohu
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno, záchrana, spása, hříchy
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží, Boží-Syn, křesťanství, vztah-k Bohu