Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 535

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: JEŽÍŠŮV KŘEST

Počátkem Ježíšova veřejného života je jeho křest od Jana v řece Jordánu. Jan hlásal „křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy“ (Lk 3,3). Přichází zástup hříšníků, celníků a vojáků, farizeů, saduceů a nevěstek a dávají se od něho pokřtít. „A tu se objeví Ježíš.“ Křtitel váhá, Ježíš naléhá: přijímá křest. Vtom Duch svatý v podobě holubice sestupuje na Ježíše a „hlas z nebe“ říká: „To je můj milovaný Syn.“ Tak se Ježíš ukázal („Epifanie“) jako Mesiáš Izraele a Boží Syn.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 534   |   Následující paragaraf 536 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

719 - Jan Křtitel, největší prorok, Duch svatý, proroci 
720 - Duch svatý, Jan Křtitel, křest, nové stvoření 
701 - Duch svatý-symboly, holubice, ikonografie křesťanská, columbárium 
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý


Vybrané dle systému klíčových slov:

536 - Ježíš Kristus-křest, beránek-Boží, hříchy, Duch svatý, nebe
537 - křest, Ježíš Kristus-křest, křesťané, narození-z Boha, Boží-děti
189 - křest, vyznání víry, božské osoby, pravdy-víry, Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra 
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost, Nejsvětější Trojice, temnota, víra
978 - křest, odpuštění-hříchů, hřích, slabost, žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých, křesťanský život, ekonomie spásy (božská)-křest, poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista , vykoupení, život-nový
1229 - křest, obrácení, vyznání víry, vylití Ducha svatého 
1232 - křest, uvedení do křesťanského života, různost kultur, iniciace, život-křesťanský
1233 - křest, biřmování, eucharistie, uvedení do křesťanského života 
1236 - křest, mystagogie, Boží slovo, svátost víry 
1242 - křest, liturgie-východní, liturgie-římská, pomazání, obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých, život-víry, církev-matka 
1255 - křest, rodiče, život-křesťanský, církev 
1259 - křest, touha-po Bohu, hříchy-lítost  
1261 - křest, křest-dětí, cesta ke spáse, děti 
1264 - křest, žádostivost, bolest, slabost, odpuštění-hříchů
1267 - křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura