Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 544

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: HLÁSÁNÍ BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ

Království patří chudým a maličkým, totiž těm, kteří je přijali s pokorným srdcem. Ježíš je poslán, aby „přinesl chudým radostnou zvěst“ (Lk 4,18). Prohlašuje, že je jim blaze, neboť „jejich je nebeské království“ (Mt 5,3); Otci se zalíbilo zjevit „maličkým“ to, co zůstává skryto před moudrými a rozumnými. Ježíš sdílí život chudých, od jeslí až po kříž; zná hlad, žízeň a nedostatek. Ba dokonce se ztotožňuje s chudými všeho druhu a činorodou lásku k nim klade jako podmínku pro vstup do jeho království.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 543   |   Následující paragaraf 545 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

709 - Duch svatý, Zákon, chudoba srdce, zaslíbení 
2443 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst
2546 - blahoslavenství, dobrovolnost, chudoba srdce, krása, radost


Vybrané dle systému klíčových slov:

543 - Boží-království, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-život veřejný, Izrael, lidé
546 - Boží-království, evangelium-hlásání, podobenství, Ježíš Kristus-život veřejný, učedník
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, Boží-rodina, kříž, velikonoční tajemství
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, Mesiáš, zázraky 
548 - Boží-království, zázraky, Ježíš Kristus-život veřejný, svědectví-o Bohu, víra
545 - Boží-království, hříšníci, obrácení, milosrdenství, Ježíš Kristus-život veřejný
550 - Boží-království, ďábel, exorcismus, démoni, Ježíš Kristus-život veřejný
395 - Boží-království, ďábel, moc, dobro, nenávist
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení, církev, Petr(apoštol), klíče království
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, pascha, vzkříšení, Mesiáš
669 - Boží-království, církev, církev-Tělo Kristovo, Ježíš Kristus-hlava církve, počátek-věčného života
670 - Boží-království, Boží-plán (spásy), církev-svatá, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, poslední doba
2691 - Boží-království, klanění, modlitba, modlitby-liturgické, modlitby-osobní
2794 - Boží-království, modlitba, modlitba-Páně, srdce-pokora, basileia
2816 - Boží-království, evangelium, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba, modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, krev, modlitba
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat, letnice, modlitba, modlitba-Páně
2819 - Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba, modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus-slavný návrat, křesťané, kultura