Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 552

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: "KLÍČE KRÁLOVSTVÍ"

Šimon Petr zaujímá ve sboru dvanácti první místo. Ježíš mu svěřil jedinečné poslání. Díky zjevení od Otce Petr vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého“ (Mt 16,16). Náš Pán mu tehdy řekl: „Ty jsi Petr — Skála — a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou“ (Mt 16,18). Kristus, „živý kámen“, zajišťuje své církvi, postavené na Petrovi, vítězství nad mocnostmi smrti. Petr pro víru, kterou vyznal, zůstane neotřesitelnou skálou církve. Jeho posláním bude střežit neporušenost této víry a posilovat v ní své bratry.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 551   |   Následující paragaraf 553 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

880 - dvanáct(apoštolů), biskup římský, biskupský sbor, papež, Ježíš Kristus-hlava církve
163 - víra, patření na Boha, počátek-věčného života, blaženost, radost
442 - Boží-Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus, radostná zvěst, církev
424 - Ježíš Kristus, církev, Boží-Syn, Mesiáš, Petr (apoštol)


Vybrané dle systému klíčových slov:

551 - apoštolové, autorita církve, Boží-království, Ježíš Kristus-hlava církve, evangelium-hlásání
765 - apoštolové, dvanáct, církev-ustanovení, Izrael-12 kmenů, Petr (apoštol)
75 - apoštolové, zjevení, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-hlava církve, pramen-pravdy
76 - apoštolové, evangelium-ústně, evangelium-písemně , Duch svatý
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost, biskupové, evangelium, konec časů
87 - apoštolové, věřící, pastýři, Kristova slova, přijímat
96 - apoštolové, Duch svatý, Ježíš Kristus-slavný návrat, kázání, spisy
241 - apoštolové, Bůh-neviditelný, Slovo, podstata, Ježíš Kristus
445 - apoštolové, Ježíš Kristus, Boží-Syn, zmrtvýchvstání, Boží-sláva
447 - apoštolové, Bůh-Pán, Pán, Boží-moc 
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové, evangelium hlásání, Boží království 
1724 - apoštolové, blaženost, desatero, horské kázání, katecheze
2068 - apoštolové, církev, desatero, křest, spása
85 - autorita církve, biskup římský, biskupové, církev-učitelský úřad, Boží-slovo
1673 - autorita církve, démoni, exorcismus, liturgické slavnosti, liturgie
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, nevědomost, obrácení
2035 - autorita církve, církev, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, charismata
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel, církev, církev-učitelský úřad, přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání, církev, církev-učitelský úřad, rozum
2179 - autorita církve, církevní otcové, Den Páně, eucharistická oběť, eucharistie