Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 559

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: JEŽÍŠ DO JERUZALÉMA VSTUPUJE JAKO MESIÁŠ

Jak přijme Jeruzalém svého Mesiáše? I když se Ježíš vždycky vyhýbal snahám lidu provolat ho králem, volí přesto čas a podrobně připravuje svůj mesiášský vstup do města „svého předka Davida“ (Lk 1,32). Je pozdravován jako Davidův syn, jako ten, který přináší spásu („Hosanna“ znamená: „Nuže, spas!“, „Dej nám spásu!“). A nyní „král slávy“ (Ž 24,7-10) vjíždí do svého města na oslátku: nedobývá siónskou dceru, obraz své církve, ani lstí, ani násilím, nýbrž pokorou, jež vydává svědectví pravdě. Proto jsou toho dne poddanými jeho království děti a „Boží chudí“, kteří ho s jásotem pozdravují, jako ho andělé ohlašovali pastýřům. Jejich volání: „Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu“ (Ž 118,26), přebírá církev v „Sanctus“ eucharistické liturgie jako úvod k památce Veliké noci Páně.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 558   |   Následující paragaraf 560 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

333 - andělé, Ježíš Kritu, klanění, užba-Bohu 
1352 - anafora, preface, modlitby-eucharistické, eucharistie, díkůvzdání


Vybrané dle systému klíčových slov:

557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení, vzkříšení, prorok, Jeruzalém
558 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, mučednictví, proroci, Jeruzalém, touha-po pokoji
439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
443 - Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba, shromáždění, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
1735 - násilí, nevědomost, odpovědnost, strach, svíce
1746 - násilí, odpovědnost, svíce  
570 - Boží-království, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, pascha, vzkříšení, Mesiáš
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, násilná smrt, hříšníci 
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus, radostná zvěst, církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš, chrám jeruzalémský  
1851 - hříchy, násilí, nevěrnost, odevzdání se, Petr (apoštol)
1869 - hříchy, násilí, nespravedlnost, odpuštění-hříchů, rozhřešení
2187 - Den Páně, násilí, odpočinek, svátky, volný čas
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora, Mesiáš, Boží-plán, spása
563 - Ježíš Kristus, pokora, mudrci, pastýři 
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská