Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 577

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A ZÁKON

Na začátku horského kázání, v němž Ježíš ukázal Zákon daný Bohem na Sinaji při první smlouvě ve světle nové smlouvy, vyslovil slavnostní výstrahu: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání — a třebas i to nejmenší — a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký (Mt 5,17-19).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 576   |   Následující paragaraf 578 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1965 - dokonalost, horské kázání, Izrael, mravní-zákon, Nová smlouva
1967 - blahoslavenství, Boží-království, Boží-přísliby, mravní-zákon, Nový zákon


Vybrané dle systému klíčových slov:

1971 - horské kázání, katecheze, katecheze-apoštolská, mravní-zákon, Nový zákon
1983 - horské kázání, Nový zákon, evangelijní zákon, evangelium, kázání na hoře
2262 - horské kázání, láska, láska-k bližnímu, nenávist, nepřátelé
2763 - horské kázání, modlitba, modlitba-Páně, radostná zvěst, evangelium-hlásání
2764 - horské kázání, modlitba, modlitba-Páně, touha, život-duchovní
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení