Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 588

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE

Ježíš pohoršil farizeje tím, že jedl s celníky a hříšníky se stejnou důvěrností jako s nimi. Proti těm z farizeů, „kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali“ (Lk 18,9), Ježíš prohlásil: „Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky“ (Lk 5,32). Šel však ještě dál, když před farizeji prohlásil, že hřích je všeobecný, a proto ti, kdo tvrdí, že nepotřebují spasení, zaslepují sami sebe.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 587   |   Následující paragaraf 589 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

545 - Boží-království, hříšníci, obrácení, milosrdenství, Ježíš Kristus-život veřejný


Vybrané dle systému klíčových slov:

95 - spása, Písmo svaté, tradice-posvátné, církev-učitelský úřad, Duch svatý
161 - spása, víra, Ježíš Kristus, život-věčný, děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, smíření-s Bohem, oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství, svátost kněžství-účinky, svátosti, světlo
2613 - celníci, farizejové, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba
2667 - celníci, modlitba, modlitba-tradice, světlo, tradice-východní
2839 - celníci, důvěra, hříchy, modlitba, modlitba-Páně
1224 - hříšníci, Ježíš Kristus, Boží-spravedlnost, Jan Křtitel 
2317 - hříšníci, láska, láska-k bližnímu, mír, násilí
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, kněžství, mlčení
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, láska-k Bohu, oběť-za všechny
15 - svátosti, spása, liturgie  
183 - víra, spása, křest, nevíra, zavržení
358 - člověk, spása, stvoření (proces), lidé, sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása, církev-jednota, smíření-s Bohem, archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása, svoboda, křesťanský život 
1283 - Boží milosrdenství, spása   
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása, Ježíš Kristus-život a smrt