Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 608

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: "BERÁNEK, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA"

Když Jan Křtitel souhlasil s tím, že udělí Ježíšovi křest stejně jako hříšníkům, spatřil v Ježíšovi Božího beránka a ukázal na něho jako na toho, který snímá hříchy světa. Vyjadřuje tím, že Ježíš je trpící Služebník, který se dává tiše vést na porážku a nese hříchy mnohých a současně velikonoční beránek, symbol vykoupení Izraele při první Veliké noci. Celý Kristův vyjadřuje jeho poslání: sloužit a dát svůj život jako výkupné za všechny.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 607   |   Následující paragaraf 609 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

523 - Jan Křtitel, proroci, křest, předchůdce Páně, Ježíš Kristus-příchod
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní


Vybrané dle systému klíčových slov:

602 - beránek-Boží, Boží-plán (spásy), oběť Kristova, hříchy, Ježíš Kristus-utrpení a smrt
603 - hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, opuštěnost, smíření-s Bohem
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, nevědomost, odpovědnost
2862 - hříchy, modlitba, modlitba-Páně, odpuštění-hříchů, hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus, láska-Boží 
493 - hříchy, Maria, Maria-neposkvrněné početí, svatost, Duch svatý
1213 - hříchy, znovuzrození, údy-církve, život-křesťanský 
1461 - hříchy, kněží, odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, služba-církve
1488 - hříchy, zlo, hříšník, církev, svět
1606 - hříchy, láska, láska-manželská, nevěrnost, společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci   
1695 - hříchy, povolání, spravedlnost, odpuštění-hříchů, poslání
1847 - hříchy, milosrdenství, očišťování, odpuštění-hříchů, pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost, poslušnost víry, spása, srdce
1851 - hříchy, násilí, nevěrnost, odevzdání se, Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie, smilstvo, tělo, závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné, hříchy-všední, hříchy-lehké, hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné, klení, obrácení, srdce
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné, hříchy-těžké, odpuštění-hříchů, rozhřešení
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné, nevědomost, srdce, zatvrzelost