Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 618

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis: NAŠE ÚČAST NA KRISTOVĚ OBĚTI

Kříž je jedinou obětí Krista, který je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Protože se však ve své vtělené božské osobě „jistým způsobem spojil s každým člověkem on sám“, dává všem lidem „možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh“. Kristus vyzývá své učedníky, aby vzali svůj kříž a následovali ho, protože on sám trpěl za nás a zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Kristus chce totiž přidružit ke své vykupitelské oběti právě ty, kteří z ní mají prospěch jako první. To se splnilo ve svrchované míře na jeho Matce, která je mnohem niterněji než kdokoliv jiný spjata s tajemstvím jeho vykupitelského utrpení. „Není jiné schodiště k výstupu do nebe než kříž.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 617   |   Následující paragaraf 619 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1368 - eucharistie, Kristova oběť, oběť církve, církev-tělo Kristovo, utrpení
1460 - pokání, zadostiučinění, svátost pokání a smíření, modlitba, odříkání
307 - Boží-plán (spásy), bližní, člověk, spolupráce, modlitba
2100 - bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení, Maria-Matka církve, Maria-kříž 


Vybrané dle systému klíčových slov:

2574 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, modlitba, modlitby-přímluvné, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria