Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 62

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek: Boží zjevení
Odstavec: Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla): Bůh utváří svůj lid Izrael

Po době patriarchů Bůh utváří Izrael jako svůj lid tím, že ho zachrání z egyptského otroctví. Uzavírá s ním smlouvu na Sinaji a dává mu skrze Mojžíše svůj zákon, aby ho uznával a aby mu sloužil jako jedinému, živému a pravému Bohu, starostlivému otci a spravedlivému soudci, a aby očekával slíbeného Spasitele.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 61   |   Následující paragaraf 63 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2060 - desatero, Písmo svaté, poslušnost víry, církevní přikázání, dekalog
2574 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, modlitba, modlitby-přímluvné, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon


Vybrané dle systému klíčových slov:

2083 - Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon
63 - Izrael, kněžství, starší bratři, poznání, víra-Izraele
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele
58 - smlouva, Písmo svaté, svatost, Ábel, Melchizedech
71 - smlouva, smlouva-s Noemem, svět, úmluva 
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy, odpuštění-hříchů, Ježíš Kristus-Boží Syn 
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel, vzkříšení, smrt, peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti, láska, láska-manželská, liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz, lidé, lidská bytost
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř, modlitba, modlitba-předobraz, soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba, modlitba-Páně, oběť-na kříži, sedm proseb