Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 798

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla): CÍRKEV - CHRÁM DUCHA SVATÉHO

Duch svatý je „počátek každé činnosti životné a opravdu spasitelné v každém z rozmanitých údů Těla“. Nejrůznějším způsobem působí při budování celého Těla v lásce: skrze Boží slovo, „které má moc vzdělávat“ (Sk 20,32); skrze křest, kterým vytváří Kristovo Tělo; skrze svátosti, které dávají růst údům Kristovým a uzdravují je; skrze milost danou apoštolům“, jež mezi těmito dary zaujímá první místo; skrze ctnosti, které uschopňují ke správnému jednání; a konečně skrze rozmanité zvláštní milosti (nazývané „charismata“), kterými se věřící stávají „schopnými a pohotovými přijímat různé práce či úkoly užitečné pro obnovu a další rozvoj církve“.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 797   |   Následující paragaraf 799 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

737 - církev-církev a Duch svatý, Duch svatý, eucharistie, chápání-Krista, tajemství-Kristovo
1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, víra, svátosti, spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská), svátosti, tajemství-Kristovo 
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Izrael, liturgické prvky
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy, mana na poušti, potopa, přechod Rudým mořem
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní, dějiny-spásy, liturgie, tradice-židovská
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská, denní modlitba církve, chvála Boha, liturgický rok
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti, eucharistie, kultura, shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, milost, přilnutí-ke Kristu, shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, památka-slavení, svátosti, tajemství-spásy
1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní, liturgie, lektoři, Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo, liturgie, víra-odpověď člověka, společenství víry
1103 - anamneze, doxologie, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, dějiny spásy-liturgie
1104 - liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, velikonoční tajemství, slavení-liturgie, tajemství-liturgie
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, anamneze, tělo Kristovo, krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, liturgie, společenství-s Nejsvětější Trojicí, tajemství-spásy
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem, liturgie-cíl, Boží děti-shromažďování 
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, oběť-věřících, svědectví-církve 
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, utrpení, církev-rozmanitost, rozdělení-lidí


Vybrané dle systému klíčových slov:

2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý, Duch svatý-dary, charismata, milost
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve, církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-hlava církve, jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista   
737 - církev-církev a Duch svatý, Duch svatý, eucharistie, chápání-Krista, tajemství-Kristovo
799 - charismata, Duch svatý-dary, církev-služba, služba lidem